Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Mer närbelägen är Dalénparken som har karaktären av stadspark. Här står Carl Elds Vattenalf i en damm som ett viktigt inslag i parken.

Parken innehåller också en hel del planteringar, lekredskap och en bouleplan. Den andra parken ligger i anslutning till Järla herrgård och utgår i sin utformning från att det har varit rikligt med fruktträd i parken.

Den är anlagd som en trädgårdspark men har också öppna ytor för picnic, midsommarfirande och annat. På framsidan av herrgården, mellan flyglarna är den mer formalistisk och försedd med en staty

"paradtrappa" leder ner till den stensatta piren. Som pendang till det stadsmässiga torget är piren det "sjömässiga" torget.

Här kan båtar lägga till. Här kan man sitta och blicka ut över vattnet, eller ta sig ett dopp från träbryggorna som ligger närmare vattenytan. Här kan man slinka in på sjökrogen och ta en öl eller en bit mat. I direkt anslutning till denna miljö ligger udden med sina pilar, alar och björkar. Strandpromenaden fortsätter vidare mot ett "hamntorg" som är lite av en knutpunkt i västra stadsdelen.

föreställande Pilt-Karin Ersdotter. Herrgårdsparken angränsar till strandpromenaden som närmast gården har "ångbåtsbrygga", badbrygga, gräsytor för solbad och picnic samt anslutande promenadbrygga tillhörande ett allmänt tillgängligt gångstråk utmed vattnet.

Detta leder relativt snart till piren med AGA-fyren. Vid pirfästet ligger några bostadshus mellan vilka en