Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Torgprojektering i Järla Sjö

Småstaden Arkitekter har arbetat med en mängd olika torg på olika nivåer. Ibland har det handlat om att forma torg från grunden. I andra projekt har det handlat om att omgestalta och vitalisera torg av olika karaktär.

Idémässigt har vi arbetat med torg i tävlingssammanhang och på detaljplanenivå. Ibland har kommunikationsfrågor varit tunga bitar som på Drottningtorget i Göteborg. Ibland har gestaltningsfrågan varit avgörande, som på Brunkebergstorg.

Gustaf de Lavals torg i Järla Sjö
Torget utgör entrén till området Järla Sjö och kantas av gamla tegelbyggnader samt ny bebygelse som avgränsar torget. Torget består av en stensatt halvcirkelformad yta där parkeringsplatserna är inordnade i stenarnas mönster. Även belysning, granitpollare och träd följer stenmönstret.

Som en avslutning mot söder finns en pergola med planteringslådor av marktegel. Sittplatser finns i pergolan, runt några träd, och vid husfasader på norra delen av torget. De gamla byggnaderna är fasadbelysta, dels för att de ska framträda kvällstid, men också för att torget ska få en trevlig ljussättning.

I andra sammanhang har innehåll och funktion dominerat som när det gäller Tensta centrum. Vissa torg har varit viktiga länkar i staden och knutit ihop stadsmiljöer.

Det gäller exempelvis inom strukturplanen för Stadsfjärden i Nyköping och definitivt Brunkebergstorg. Vi har arbetat med en rad förortstorg i Stockholm bland annat inom ramen för Ytterstadssatsningen i Stockholm.