Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Handlingar som tagits fram har varit:

• Markplaneringsplan skala 1:200, innehållande höjdsättning, viss måttsättning, typ av beläggning, kantstöd, murar, trappor, träd, belysning med mera.

• Planterings- och utrustningsplan skala 1:200, innehållande växtförslag med kvalitét och antal, utrustning som räcken, staket, spaljéer, plank, pergolor, cykelställ, lekutrustning, utemöbler, flaggstänger, konstnärlig utsmyckning, källsorteringsanläggning med mera.

• Detaljritningar, sektioner och elevationer, skala 1:10-1:200

• Perspektiv och skisser, och utredningar