Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Parkprojektering i Järla Sjö, Nacka

Småstaden Arkitekter ser parker och andra grönområden som viktiga delar av stadens offentliga rum. Parker och gröna stråk är därför viktiga förutsättningar för oss när vi planerar på översiktlig nivå och på detaljplanenivå.

Grönområden har ofta flera viktiga funktioner vilka vi är måna om att definiera innan vi fördjupar oss i gestaltningen.

Vi arbetar också med projektering av parker och andra typer av grönområden. Järla Sjö har tre olika typer av parkområden; stadsparken Dalénparken, trädgårdsparken Herrgårdsparken samt strandpromenaden.

bilder/front/laddar.gif