Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Efter antagen detaljplan har Småstaden Arkitekter ingått i projektgruppen för Järla Sjö tillsammans med Wihlborgs, Riksbyggen, HSB och Swepro. I ett nära samarbete har vi utvecklat planen för området samt projekterat all mark och alla nya byggnader. Eftersom Järla Sjö är en hel stadsdel har vi i denna projektering samarbetat med trafiktekniker, miljötekniker, belysningskonsulter,

bullerkonsulter, ledningstekniker, fastighetsingenjörer, handikappsgranskare, brandingenjörer, marknadsförare, byggkonsulter, konstruktörer, vvs-tekniker, elingenjörer med flera samt med byggbolag. Järla Sjö har trots sviktande konjunktur attraherat boende, företag och service i en god takt. Väldigt många har också uttryckt stor tillfredsställelse med stadsdelen.

bilder/front/laddar.gif