Småstaden Arkitekter : Södermälarstrand 21, 118 20 Stockholm : Tel 08-55600655 : Fax 08-55600656 : E-post post@smastaden.se

Liv, Lust & Gemenskap

Projektet Järla Sjö omfattade till en början strukturplan, kvalitets- och gestaltningsprogram, detaljplaneunderlag och fördjupad planstudie. Därefter har det varit ett stort och komplext projekteringsarbete.

Det har varit flera beställare med olika programkrav samt ett stort antal sidokonsulter. Det har också innehållit ett betydande arbete med anpassning till befintliga förutsättningar så som hänsyn och anpassning till den historiskt intressanta miljön.

bilder/front/laddar.gif